Eurofondy

S nami máte financovanie zabezpečené

Využite fondy na financovanie na rozvoj samosprávy či Vášho podnikania. Poradíme ako na to alebo vypracujeme žiadosť komplet za Vás.

Pre mestá, obce a samosprávy

Cesta k Udržateľnému Rozvoju a Modernizácii

Eurofondy umožňujú investovať do projektov, ktoré by inak mohli byť ťažko financovateľné. Pomáhajú rozvíjať infraštruktúru, podporovať inovácie a zlepšovať kvalitu života obyvateľov. Proces získavania Eurofondov však môže byť náročný. Mestá potrebujú jasné a ambiciózne projekty, ktoré budú spĺňať kritériá fondov. Je dôležité mať správnu stratégiu, ktorá bude zosúladiť s cieľmi a prioritami Európskej únie. 

Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja (PHRSR) je dôležitý dokument pre tvorbu stratégie súvisiacej s čerpaním Európskych štrukturálnych investičných fondov (EŠIF) a to využívaním Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (ďalej len EPFRV) prostredníctvom programu rozvoja vidieka SR 2021-2027 (ďalej len PRV) a Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ďalej len EFRR) ako i ďalších nižšie uvedených programov. Spracovaný PHRSR obce  je základným dokumentom pre riadenie obce  a je nástrojom formulovania a implementácie SMART, teda inteligentných/rozumných integrovaných rozvojových stratégií obce s využitím inovatívnych prístupov pre efektívnejšie zabezpečenie kvality života občanov.

Strednodobý strategický dokument, Komunitného plánu sociálnych služieb obce, ktorého existenciu si vyžaduje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je nevyhnutnou podmienkou pre získanie nenávratných zdrojov z Európskej únie, štátneho rozpočtu a doplnkových zdrojov pre rozvojové projekty obce v nasledujúcom období.

Podstata komunitného plánovania spočíva v zapájaní všetkých, ktorých sa sociálne služby týkajú, resp. môžu dotýkať.  Utvára podmienky na podporu komunitného rozvoja v oblasti poskytovania sociálnych služieb.

Naša služba vám môže pomôcť v tomto procese. S naším know-how v oblasti Eurofondov a skúseným tímom odborníkov sme tu, aby sme vám pomohli vytvoriť kvalitné projekty a navigovať v komplexnom svete financovania. Spolupracujte s nami a otvorte dvere k novým príležitostiam pre vašu obec či mesto a jeho obyvateľov.

Pre podnikateľov a spoločnosti

Podpora Pre Inovácie a Rast pre Vaše podnikanie

Získať eurofondy pre vašu firmu môže byť kľúčom k úspechu a inováciám. Tieto finančné prostriedky vám môžu pomôcť investovať do nových projektov, modernizovať vašu infraštruktúru a zlepšiť vašu konkurencieschopnosť. Avšak, cesta k získaniu eurofondov môže byť komplikovaná a náročná. Preto je dôležité mať správny plán a projekt, ktorý bude spĺňať požiadavky fondov a bude konkurencieschopný. Spolupráca s odborníkmi na tvorbu projektov a správneho postupu pri podávaní žiadostí môže byť rozhodujúca pre úspech vašej firmy v získaní týchto cenných finančných prostriedkov, ktoré vám umožnia dosiahnuť svoje podnikateľské ciele a rásť na trhu.

Čerpajte z eurofondov alebo plánu obnovy!

Nechajte si vypracovať projekt na mieru. Odporučíme vhodné dotácie presne pre Vašu firmu a pripravíme za Vás kompletnú dokumentáciu. Všetko potrebné urobíme za Vás.

od 1.499€
+ 5,9% v prípade úspešnej žiadosti

Flexibilné Poradenstvo

Expertná pomoc v oblasti verejného obstarávania

Naším cieľom je uľahčiť vám navigáciu v komplexnom svete verejného obstarávania a zabezpečiť, aby vaša ponuka bola nielen konkurencieschopná, ale aj v súlade so všetkými regulačnými požiadavkami. Naša ponuka poradenstva je navrhnutá tak, aby bola maximálne flexibilná, zahŕňajúca pravidelné mesačné stretnutia a zároveň poskytujúca okamžitú podporu v naliehavých prípadoch.